1ος Google Chrome με 14 ψήφους
2ος Safari με 12 ψήφους
3ος Internet Explorer μαζί με Mozilla Firefox με 11 ψήφους
4ος Opera με 4 ψήφους
5ος Maxthon μαζί με Deepnet Explorer με 2 ψήφους
6ος Η επιλογή "Άλλος" με 1 ψήφο
7ος PhaseOut μαζί με Avant και Flock με 0 ψήφους

Η ψηφοφορία με τίτλο "Κορυφαίος browser..." άνοιξε 20/11/2010 και έκλεισε 30/1/2011.
Συνολικά οι ψήφοι ήταν 57.

▼ Read More ▼

Ένα πολύ όμορφο "κολπάκι" για το πάνω μέρος του blog σας που υπάρχει η εικόνα, δηλαδή το header όπως ονομάζεται, είναι αυτό που όπως λέει και ο τίτλο κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης κάνει κλικ σε μια ανάρτηση, ετικέτα ή για οποιωνδήποτε άλλο λόγο ξαναφορτώνει (κάνει refresh) το

▼ Read More ▼