Το Wise Registry Cleaner είναι ένα δωρεάν εργαλείο, το οποίο θα ανιχνεύσει το Μητρώο των Windows για λανθασμένες ή παρωχημένες καταχωρήσεις και στη συνέχεια θα εμφανίσει μια λίστα με τα πιθανά προβλήματα.
Προκειμένου να σας βοηθήσει να αποφασίσετε για το ποια αντικείμενα θα διαγραφούν, τα κατηγοριοποιεί ως "Safe to fix" ή "Not fully safe to fix".
Το ενσωματωμένο backup τουΜητρώου, σας δίνει τη δυνατότητα να αναιρέσετε τις αλλαγές που έγιναν,στην περίπτωση που προέκυψε κάποιο πρόβλημα από τη διαγραφή. Για ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις, το Wise Registry Cleaner μπορεί και να ανασυγκροτήσει.

Download Registry Cleaner

▼ Read More ▼