Το AdobeReader είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στην ανάγνωση και εκτύπωση αρχείων σε μορφότυπο PDF, είτε μέσω της εφαρμογής ή από τον φυλλομετρητή σας.
Το εργαλείο αυτό έχει γίνει σημείο αναφοράς στο Διαδίκτυο, καθώς προκύπτει από πολλές λειτουργίες πως είναι χρήσιμο όταν πρόκειται για εργασία με διαφόρων ειδών εγγράφων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αλλοιώνει τη δομή των αρχείων, ακόμη και αν εμφανίζονται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.
Επίσης, το AdobeReader επιτρέπει στην αναπαραγωγή Quicktime, MacromediaFlash και VM τα οποία είναι ενσωματωμένα σε άλλα αρχεία. Επιπλέον, είναι ένα τέλειο εργαλείο για να

▼ Read More ▼